Fritt Ord finansierer stilling i satiretegning

Siri Dokken ansettes i en 20% stilling i satiretegning ved avdeling Design, Kunsthøgskolen i Oslo.

Siri Dokken Trump

Stillingen blir den første privatfinansierte stilling på Kunsthøgskolen i Oslo.

Fritt Ord-stillingen er en 20% stilling over fire år i perioden 2018–2021. Hovedmålet med stillingen er å styrke satiretegningen – den frie, meningsbærende tegningen i samtidens og fremtidens medie-Norge.

–Siri Dokken er på toppen av vår ønskeliste til å være med på denne faglige nysatsingen, sier dekan Karianne Bjellås Gilje. Vi i fagmiljøet gleder oss nå stort til å etablere samarbeidet med Siri Dokken og medie-Norge de kommende årene.

–Jeg er svært glad for å bli vist denne tilliten, sier Siri Dokken. –Jeg ser fram til å samarbeide med landets mest sentrale fagmiljø innen tegning og design om denne nysatsingen, og tror initiativet vil ha stor betydning for nytenking innen satiretegning og annen meningsbærende tegning.

Les mer på khio.no