Fagdag om universell utforming av nettsider


Difi ved tilsyn for universell utforming av IKT inviterer til fagdag om universell utforming av nettsider.

Tegning Portstolpe Skilt Uu 2 2600 1625

Torsdag 12. november kl. 08.30-15.00
Ingeniørenes hus i Oslo.

Målgruppe: Designerar, nettredaktørar, kommunikasjonsrådgjevarar, informasjonsrådgjevarar.
Mål: Deltakarane skal få betre forståing for kva universell utforming av nettsider er i praksis. Bidra til at å auke kjennskapen til regelverket og krava til nettsider.

Påmeldingsfrist 28. oktober, pris 600 studentpris 250 (må vise studentbevis).
Påmelding: