Empirix: Historisk høy andel tegneserier får støtte

Tegneserieopprøret har blitt lagt merke til, sier leder for tegneserieutvalget i Kulturrådet, Morten Harper, i et intervju til Empirix.

Illustrasjonsfoto: empirix.no

Illustrasjonsfoto: empirix.no

I Kulturrådets andre runde med tildelinger i 2021 fikk 96 prosent av søknadene tilslag. Det er en historisk høy andel.

– Gjennom mine to år i utvalget er dette helt klart den tildelingsrunden der det har vært best samsvar mellom midlene til rådighet og det støttebehovet som har ligget på bordet i søknadene, sier Morten Harper, til Empirix.

– Grafill tegneserie anbefalte Kulturrådet i august 2021 å tildele litteraturproduksjon 600.000 kroner i ekstrabevilgning. Det er fordi begge ordningene etter vår mening er underfinansiert, sier leder i Grafill Tegneserie, sier Are Edvardsen, til Empirix.

Han mener det er viktig at budsjettene øker i takt med veksten på tegneseriefeltet, og peker på at dette vil sikre et stort mangfold av gode tegneserier fremover. Edvardsen er også bekymret for stripeserienes posisjon.

– Både Grafill og Grafill tegneserie vil jobbe politisk opp mot Kulturrådet og kulturdepartementet med mål om å øke budsjettene for både produksjonsstøtten og innkjøpsordningen for tegneserier, sier Edvardsen til Empirix.

Les hele artikkelen på empirix.no