Deichmanske inviterer til seminar om visuell litteratur


Visuell litteratur for voksne er en uttrykksform med dype røtter i både vestlig og asiatisk litteratur. Interessen for illustrert skjønnlitteratur for voksne tiltar i innland så vel som i utland. Det at bildebøker fra voksne fra 2014 kan meldes på innkjøpsordningen, er ett av tegnene vi ser på at sjangeren er i ferd med å ta feste i norsk kultur. Likevel uttrykker utgivere så vel som lesere og forfattere at sjangerens interesser ikke blir tilfredsstillende ivaretatt av den norske bokbransjen. Dette skyldes til dels bokhandlenes skepsis mot å ta inn, og også forlagenes skepsis mot å utgi eksperimentell litteraur.

Arrangementets målsetning er å bidra til å øke kunnskapen om og interessen for visuell voksenlitteratur i bransjen, og slik styrke genrens posisjonering innen den norske litteraturfeltet. Vi ønsker en samtale omkring rammevilkårene for produksjon, salg og formidling av denne type bøker i Norge.

Fredag 30. oktober
0930-1500
Deichmanske hovedbibliotek