Er art book fairs det naturlige møtepunktet mellom kunst, design, litteratur og poesi? Det mener arrangørene av Bergen Art Book Fair.

Av Kristina Ketola Bore

Helgen 19. - 22. november ble Bergen Art Book Fair avviklet for fjerde gang. Slik føyer de seg inn i en lengre rekke av messer med formål om å presentere utgivelser utenfor den kommersielle sfæren.

Art book fair som form har de siste årene økt i popularitet, der New York Art Book Fair kan sies å være forgjengeren. Stiftet i 2006, inkludere de nå 370 utstillere på sin årlige bokmesse. Ni år senere har art book fairs vokst i både størrelse og popularitet, og vi finner dem over hele verden; fra Tokyo Art Book Fair til Offprint i Paris og i London, i Amsterdam, Stockholm, Philadelphia og selvsagt i Bergen.

Messen Offprint skriver på sin nettside at de er en uavhengig plattform og forum som «focuses on specific thematic areas in numerous locations; featuring publications on art, photography, design, experimental music, open culture and activism.»

Det blir betimelig å spørre om Art Book Fairs har etablert seg som et naturlig møtepunkt mellom kunst, foto, musikk, design, illustrasjon og litteratur. Der felt ikke er viktigst, men heller arbeidet produsert i det vide og ekspanderende feltet av artists’ books.

Grenseoverskridende
Selve Bergen Art Book Fair (BAFB) ble inspirert av Tokyo Art Book Fair, forteller Fredrik Rysjedal og Ann Kristin Stølan, som i år er hovedansvarlig for BABF.

– Det var så mye inspirerende og forskjellige ting der fra både kunst- og designfeltet, sier Stølan.

– Vi hadde lyst å ta det med til Norge fordi det ikke er noen arrangementer her der kunst og design har en felles møteplass, fortsetter designeren.

– Small press har hatt en tradisjon for å ha fokus på materialitet og en kunstnerisk kvalitet på publikasjonene som ikke er mulige i den kommersielle verdenen, fortsetter Rysjedal, som selv arbeider som serietegner og illustratør.

Small press er per definisjon en utgiver som gir ut et lite antall publikasjoner, og betegnelsen brukes ofte på ikke-kommersielle utgivere. På BABF var det i år 36 utstillere representert, med noen mer etablerte navn slik som Napa Books fra Finland, magasinet Fukt og Hordaland Kunstsenter. Men også nye stemmer var til stede, blant dem Bergenske Tur-nips, Anngjerd Rustand og danske Poppel Magazine.

– Designerens rolle er sterk i small press, der det ikke trenger være kunstnerisk rettet, fortsetter Rysjedal.

– Grensene mellom grafisk design, illustrasjon og kunst blir overskredet i art book-sjangeren, legger han til.

Bredere nedslagsfelt
Med andre ord har art book fairs etablert seg som et sted der små utgivere kan vise arbeidene sine, og der formgivere, kunstnere, forfattere og forlag får mulighet til å presentere arbeid og stifte bekjentskap med andre innen samme sjikt. Selv om slike messer bærer med seg kunstbetegnelsen, er det altså en form som tilhører mange andre utøvende felt.

I år har også arrangørgruppen til BAFB utvidet seg til å inkludere en kunstner og poet, mer spesifikt kunstner Julie Lillelien Porter og poet Fredrik Stenhjem Hagen. Ikke minst var messen i år på Bergen Kunsthall.

– I begynnelsen handlet messen helst om illustrasjon og design fordi det var designere og illustratører som arrangerte, forteller Stølan.

– Nå har vi tenkt at vi skal være mye tydeligere på at dette er en møteplass mellom fagområdene.

– For oss var det veldig viktig som en ganske ren illustrasjon- og grafisk design-gruppe å få inn folk fra det litterærefeltet og kunstfeltet, sier Rysjedal.

– Slik håper vi også på å få et bredere nedslagsfelt.

Under årets messe hadde også det faglige programmet fokus på hvordan artists’ books kan åpne for samarbeid mellom kunstnere, designere og forfattere. Blant annet med samtaler mellom Kristian Hæggernes and Tormod Haugland om hva det betyr å gi ut seg selv. Samtidig var også kunstnere Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller på programposten. Rysjedal beskriver det som et eksempel på hvordan messen har gått bort ifra å bare være sporet inn på illustrasjon og design.

Favner bredt
Selv om BABF vokser i både bredde og størrelse for hvert år som går, er det likevel viktig for arrangørene å ikke bli for store.

– Vi har snakket om at vi vil være små. I Tokyo og New York er det så hektisk at man nesten ikke rekker snakke med folk, og man blir stående i kø gjennom store deler av messeområdet, forteller Stølan.

Begge de to arrangørene vektlegger også rollen Bergen spiller som vertsby, der kunst- og designmiljøet er fremtredende innen kulturfeltet.

– I fjor så vi at det kom tilreisende fra de andre norske storbyene for å knytte kontakter med utenlandske tilreisende og de som stilte ut på festivalen, sier Rysjedal.

– Dersom vi kan være en sånn ressurs som favner bredt, og som kan være god for kunstbokhandlere, fagfolk, eller andre som har lyst å knytte nye nettverk, så er det en viktig rolle, fortsetter illustratøren.

Selv om programmet til BAFB var mer variert i år, med likevekt av design og illustrasjon, kunst og litteratur, forteller de at de fremover også vil ha mer vekt på utstillinger under messen.

– Nå representerer programmet bredden vi vil ha. Der er det en god blanding av både kunstnere, forfattere, illustratører og designere, sier Rysjedal.


BABF ble i år arrangert for tredje gang, og fant sted på Bergen Kunsthall 19..–22 november. Det lokale initiativet Bergen Zines og Grafill Bergen står bak arrangementet, og er støttet av Grafill, Norsk Kulturråd, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.