In a Manner of Reading Design ser forbi design og formidler slik feltet bedre enn de fleste.

En flekk å dvele på #

Av: Kristina Ketola Bore

«Den blinde flekken er et øyeblikk i fremtiden… Den drar en linje mellom innsiden og utsiden…», skriver kuratoren Doreen Mende i boken In a Manner of Reading Design sitt andre kapittel. Ved å bruke fysikk og anatomi (den blinde flekken er stedet der synsnervetrådene samles i øyet vårt, den gjør at vi kan se, men samtidig er vi på denne flekken blinde, et paradoks i synsevnen) prøver hun å forstå et flyktige visuelt felt.

Grafisk designer, Katja Gretzinger, er både designer og redaktør for publikasjonen. Metaforen som brukes, den blinde flekken, er en måte å angripe det gjennomgående temaet, nemlig hvordan vi ved å stille spørsmål om det opplagte, kan lese design på nye måter, utvikle feltet – ikke minst hvordan vi i stedet for å bekrefte forutsigbare systemer heller kan utfordre dem gjennom design. In a Manner… er en smart, velskreven og reflektert teoribok om grafisk design som samler tekster som alle tilbyr lesninger av design på egne måter. Sammen stiller de spørsmålene som burde vært drøftet for lenge siden.

«A Propsal for Falling Upwards, Flying Sideways and Running in One’s Place» kaller Rana Hamadeh sitt essay som tar form av en plakat. Det forteller om hvordan design opptrer som et fiber mellom store hendelser. For å forstå design må vi se utover designet i seg selv, virker å være hennes sluttstrek. I like måte kan man for å begripe det som ligger utenfor bruke design som en effektiv linse til tolkning. I samtale med kunstteoretiker og -kurator Helmut Draxler stiller Gretzinger reflekterte og informerte spørsmål som gjør det klart hvor mye kartlegging av designfeltet som enda mangler.

REFLEKSJONEN. Det er sjelden vare med gode teoribøker om grafisk design. Ofte blir disse type bøker for flytende, for fylt av Q&A-formater, ofte starter de en refleksiv prosess som ikke fullbyrdes. Dette er ikke tilfellet med In A Manner… som gir oss et historieteoretisk- og samtidsinnblikk i hvordan vi begriper design. Å hente et begrep som ’The Blind Spot’ er et kløktig eksperiment på overnevnte. For å forstå et designfelt viss hovedoppgave er å formidle objektene, hendelsene og elementene rundt oss kan man ved å bruke eksterne begrep som speil se sitt eget felts styrker og utfordringer tydeligere.

I boken diskuteres grafisk design, ikke som et isolert tilfelle, men som del av en kanon av designfeltet. For å forstå Otl Aichers olympiske leker-identitet fra ’72 må man forstå Die gute form av Max Bill, for å begripe postmodernismen og dekonstruksjon må man også forstå motreaksjoner mot funksjonalistisk interiør.

I sentrum står ideen om den subjektive estetiske forståelsen. Mest vellykket er kapittelet «By Way of Distinction». Det anvender illustrasjoner og informasjonsgrafikk i samspill med tekst for å forklare lånebegreper som: distinction, différance vs différence, generell systemteori og lignende som ikke kommer fra feltet – og hvordan de forholder seg til design. Selv om noen av kapittelforsøkene ikke innfrir like godt tilbyr de likevel en variasjon, pusterom og tilnærmelser som kan appellere til en variert lesergruppe.

FORMIDLERROLLER. Katja Gretzinger styrke ligger i å være både dyktig formgiver og teoretisk orientert i boken der budskap resonnerer både i tekst og form. Svakheten av å ha hovedkontrollen er at den kritiske redaktørstemmen tidvis mangler, da spesifikt når det kommer til et par designavgjørelser. De løpende notatene i margen der alt fra modernismen til kybernetikk forklares, samt altereringen av brødtekstfonten, er forstyrrende. I bindingen har også deler av notatene forsvunnet inn i margen, men kanskje kan det tilgis ved at man sier at litt blind spot får plass også i selve teksten. Formvalgene bærer vitne om en designer som får gjøre eksperiment som muligens har blitt avist tidligere. Samtidig ligger boken godt i hånden og vekslingene i papirvalg gir en appellerende leseopplevelse.

EKSISTENSEN. Det skal ikke benektes at In a Manner… er for de spesielt interesserte. Men de vil igjen oppleve boken som et vesentlig tilskudd i en teorikanon som ofte har problemer med å bevege seg forbi ferdigdiskuterte tematikker. Sternberg Press, som i samarbeid med Casco utgir boken, utmerker seg nok en gang som en av de beste forleggeren for bøker som forsøker forstå vårt visuelle samfunn. Gretzinger selv avslutter boken med et refleksjonsessay, det fungerer bra for å peke ut mangler, ønsker om hvordan denne diskusjonen kan tas videre – ikke minst er det en måte å poengtere et element som blir veldig klart i In A Manner of Reading Design. Nemlig at design ved å se utover den lille kroppen av designteori som i dag eksisterer kan forstå seg selv på nye måter.

Når Katja Gretzinger forsøker å forstå sin egen rolle som designer, samt sitt felt – validerer hun det samtidig. Hun gir det en viktighet det fortjener. Og hun skaper en bok, et bevis på sin eksistens, sitt intellekt, samt feltets kapasitet til å se utover seg selv og være en representant for sin samtid.

Redaktør: Katja Gretzinger
Sternberg Press 2012
13.6 x 20 cm, 192 sider, hovedsakelig svart/hvitt trykk, åpen sydd rygg med løst smussomslag