| Online 13:00
Illustrasjonsbilde: kulturdirektoratet.no

Statens kunstnerstipend - digitalt informasjonsmøte

Kulturdirektoratet inviterer til et digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend. Lær mer om de ulike stipendordningene, hvordan du kan søke og få nyttige tips til søknadsskriving.

Illustrasjonsbilde: kulturdirektoratet.no

Illustrasjonsbilde: kulturdirektoratet.no

Statens kunstnerstipend skal legge til rette for at enkeltpersoner gjennom tilskudd fra staten bidrar til en mangfoldig og nyskapende kunstliv. På det digitale informasjonsmøtet vil Kultudirektoratet gjennomgå ordningen.

Kulturdirektoratet er sekretariat for Kulturrådet, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend, og har også egne tilskuddsordninger for kulturaktører over hele landet.

Informasjonsmøte, onsdag 27. september kl. 13.00–14.00 (Zoom)
Frist for å søke Statens kunstnerstipend, 17. oktober

Lenke til påmelding: kulturdirektoratet.no/statens-kunstnerstipend

Les mer om Statens kunstnerstipend