Tenkeverksted om perspektivmangfold i norsk design/visuell kommunikasjon

Grafills Hus og Høyskolen Kristiania Workshop
Gå til innholdet

Tenkeverkstedet har som mål å diskutere norske designeres bevissthet rundt underliggende holdninger og biaser. Karoline Buer og Fredrik Eive Refsli, som underviser i emnet Designkritikk på Høyskolen Kristiania, inviterer til tenkeverksted om perspektivmangfold* i norsk design og visuell kommunikasjon, 7. og 8. februar.

Tenkeverkstedet har som mål å diskutere norske designeres bevissthet rundt underliggende holdninger og biaser. Karoline og Fredrik mener at en slik bevissthet er nødvendig for å være informerte medskapere av vår felles visuelle kultur. De har derfor invitert et knippe designere, undervisere og andre relevante personer til å presentere sine (design-) praksiser og/eller bidrag til perspektivmangfold i norsk visuell kommunikasjon.

Tenkeverkstedet vektlegger de perspektivene som ikke er i majoritet, som ikke er dominerende i kulturen/faget vårt. Det ligger makt og privilegier i det å inneha en dominerende posisjon, og prosjektet kan i så måte sees på som maktkritisk.

Vi går inn i disse to dagene med åpenhet og undring, og ønsker å skape et trygt rom for en åpen samtale om disse temaene. Derfor ønsker vi at deltakere og publikum samtykker til å følge noen enkle etiske retningslinjer under tenkeverkstedet.

Tenkeverkstedet er en del av et større undersøkelsesprosjekt, som inkluderer temaer som identitet, klasse, interseksjonalitet, normkritikk/normkreativitet, avkolonisering og mangfold/flerkultur i en norsk, designfaglig kontekst. Det kortsiktige målet for prosjektet er å bidra til bevisstgjøring av hvilke perspektiver som finnes, samt privilegiene og makten designere/kommunikatører besitter og forvalter. Det langsiktige målet er å bidra til holdnings- og atferdsendring der det ‘trengs’.

Det blir enkel servering. 
Gratis og åpent for alle, men du må melde deg på her.

Tid og sted
7. og 8. februar kl. 16 – 19
På Tenkeverkstedet vil designere, undervisere og andre relevante personer presentere sine (design-) praksiser og/eller bidrag til perspektivmangfold i norsk visuell kommunikasjon. Deretter vil det bli en åpen samtale og felles refleksjon.
På tirsdagen kommer Abirami Logendran, Anna-Lisa Johannessen-Rhea, Mari Myren (Netlife Bergen), Neslihan Ramzi, Maziar Raein (KHiO), Robin Mientjes og Thea Urdal til Grafill for å snakke om sine tilnærminger til og tanker om design.
På onsdag fortsetter vi samtalen på Krisitiania, med presentasjoner fra Benjamin Hickerthier, Ilavenil Vasuky Jayapalan, João Doria og Nina Lysbakken (USN).
Tirsdag 7. februar på Grafills hus, Møllergata 39, 0179 Oslo.
Onsdag 8. februar på Høyskolen Kristiania (Fjerdingen), Chr. Krohgs gt. 32, 0186 Oslo

* Vi er oppmerksomme på at begrepet «mangfold» er omdiskutert, men velger likevel å bruke det i mangel av et mer dekkende/presist begrep. Forslag til alternativer mottas med takk.