Utstilling: Eksponering

Grafills hus Utstilling
Gå til innholdet

Hva skjer når designstudenter retter kritisk søkelys mot sitt eget fag? Tredjeårsstudentene på bachelor i grafisk design ved Høyskolen Kristiania / Westerdals har i år igjen gått på jakt etter uheldige normer og praksiser i designbransjen, designutdanning og andre deler av faget. Resultatet er kritiske designprosjekter som belyser samfunns- og fagnormer det er verdt å stille spørsmål ved, kom og se det i Grafills hus, utstillingen åpner 10. februar.

Emnet Designkritikk er et intensivt kritikkurs på siste semester. Målet er å utruste studentene med kritikk- og refleksjonsverktøy, som skal hjelpe dem i en stadig mer komplekst yrkesliv. Emnet tar utgangspunkt i at designkritikeren alltid har et ståsted, en posisjon, som gjenspeiler dennes perspektiv og verdensanskuelse. Derfor er en viktig del av studentenes oppgave å definere sin posisjon, for å gjøre kritikken mer gjennomsiktig.

Utgangspunktet for kritikeren er en tro på at designfaget kan utvikle og forbedre seg. Derfor er ikke kritikk noe negativt, men grunnleggende konstruktivt. Designkritikk er et nærmest ubeskrevet blad i norsk sammenheng. Til tross for spredte forsøk og frustrerte utrop fra noen få skribenter, designere og undervisere, har det ikke etablert seg som en egen disiplin. Derfor har studentene dette emnet, hvor studenter og undervisere sammen utforsker hva designkritikk er og kan være. Studenter og lærere fra Høyskolen Kristiania / Westerdals håper at designkritikk kan vokse og bli viktigere i designfaget framover.

Velkommen til utstillingsåpning fredag 10. februar klokka 17.00!
Utstillingen vises i Grafills Hus i Møllergata 39 i perioden 12.–26. februar 2023 

Åpningstider
man-fre 10-16, søn 12-16