Ikke ta det personlig

Grafills hus Utstilling
Gå til innholdet

Tredjeårsstudenter på bachelor i grafisk design ved Kristiania inviterer til lansering av "Ikke ta det personlig", en publikasjon som belyser samfunns- og fagnormer det er verdt å stille spørsmål ved. 

Publikasjonen «Ikke ta det personlig», med kritikker av normer og fenomener i grafisk design-faget, er resultatet av en seks ukers forskningsbasert prosess gjennomført av tredjeårsstudenter på bachelor i grafisk design ved Kristiania.

Denne prosessen, som bygger på kritisk teori, har fokusert på å avdekke uheldige normer og praksiser innen designbransjen, designutdanning og andre deler av faget.

Tittelen reflekterer troen på at designfaget har potensial for utvikling og forbedring, og derfor blir kritikk betraktet som grunnleggende konstruktiv snarere enn negativ. Likevel har vi observert at designkritikk i norsk kontekst ofte begrenser seg til positive tilbakemeldinger og bekreftelse.

Emnet Designkritikk, et intensivt kritikkurs på siste semester, har som mål å ruste studentene med verktøy for kritisk analyse og refleksjon som vil være til nytte i det stadig mer komplekse yrkeslivet. Emnet tar utgangspunkt i at designkritikeren alltid har et ståsted og en posisjon som gjenspeiler deres perspektiv og verdensanskuelse. Derfor er det en viktig del av studentenes oppgave å definere sin posisjon for å gjøre kritikken mer transparent.

Designkritikk er et nærmest ubeskrevet blad i norsk sammenheng. Til tross for spredte forsøk og frustrerte utrop fra noen få skribenter, designere og undervisere, har det ikke etablert seg som en egen disiplin. Emnet Designkritikk gir studentene muligheten til å utforske hva designkritikk kan være, med håp om at designkritikk som disiplin vil vokse og bli en mer sentral del av designfaget i fremtiden.

Velkommen til lansering, torsdag 8. februar kl. 17.00–20.00!

Gratis for alle. Ingen påmelding. 

Adresse
Grafills Hus
Møllergata 39, 0179 Oslo