Opptak: En kveld med Klassikerprisvinner Kari C. Toverud

Grafills hus
Gå til innholdet

Vi inviterer til en hyggelig kveld hvor vi kan få gjort litt ekstra stas på Kari C. Toverud - årets Klassikerprisvinner. I tillegg til inviterte gjester har vi også noen ledige plasser om du har lyst til å være med, billettsalget åpner senere i august. Arrangementet blir også strømmet.

Kari C. Toverud er den høyest kvalifiserte medisinske illustratøren i Norge (CMI - Board Certified Medical Illustrator), og en av et fåtall sertifiserte spesialister i verden. I 40 år har hun arbeidet med informative medisinske illustrasjoner, animasjoner, interaktive læringssider og utarbeiding av manus med storyboard for en rekke oppdragsgivere. Inkludert forlag, medisinske tidsskrifter, leger, reklamebyråer og farmasøytisk industri. Og hun er fortsatt aktiv. Hun har bidratt med illustrasjoner til over 280 lærebøker, i mange av bøkene er hun eneste illustratør, og har hatt oppdrag for både norske og utenlandske oppdragsgivere. Hun holder et svært høyt faglig og estetisk nivå på sine arbeider, og har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid.

Grafills hovedstyre tildelte henne årets Klassikerpris, og sier blant annet i sin begrunnelse:

I 40 år har hun arbeidet med informative medisinske illustrasjoner, animasjoner, interaktive læringssider og utarbeiding av manus med storyboard for en rekke oppdragsgivere. Inkludert forlag, medisinske tidsskrifter, leger, reklamebyråer og farmasøytisk industri. Og hun er fortsatt aktiv. Hun har bidratt med illustrasjoner til over 280 lærebøker, i mange av bøkene er hun eneste illustratør, og har hatt oppdrag for både norske og utenlandske oppdragsgivere.

Nå inviteres du til å bli med på en hyllest for Kari, tirsdag 5. september. Bli bedre kjent med hennes mangeårige og spennende yrkesliv gjennom en samtale mellom Kari og Are Brean, MD PhD, Spec. neurology og sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening (Tidsskriftet). Det blir mingling, lett servering og flere av arbeidene til Kari er også stilt ut i Grafills lokaler under arrangementet. Arrangementet blir strømmet gratis på Vimeo.

Vi har noen ledige plasser til det fysiske arrangementet i Møllergata, meld deg på her fra 23. august.

Program
Tirsdag 5. september - dørene åpner klokka 18.00
Velkommen ved Grafill
Samtale med Kari C. Toverud og Are Brean
Mingling og lett servering

Om Klassikerprisen
Klassikerprisen tildeles faglige utøvere som har holdt høy kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Hedersprisen deles ut av hovedstyret i Grafill, og ble første gang delt ut i 2002. Prisvinnere mottar en pengepris, og blir også æresmedlem i Grafill. Overrekkelsen av prisen skjer i forbindelse med Visuelt prisutdelingen. Se hele listen med Klassikerprisvinnere her.

Spill video

En kveld med Klassikerprisvinner Kari C Toverud

51:41