Atelier Brenda til Oslo og Bergen

Grafill Lokallag-arrangement
Gå til innholdet

Det belgiske designstudioet Atelier Brenda kommer til Oslo og Bergen i april for å holde foredrag hos Grafill.

Atelier Brenda er et sammenslått alter ego for to kvinnelige designere - Nana Esi og Sophie Keij. Praksisen deres er først og fremst et samarbeid og rollespill hvor de fokuserer på grafisk design og kreativ retning. Det er en kontinuerlig interaksjon mellom det kognitive og det underbevisste. Deres tilnærming til grafisk design er formet av en kombinasjon av nostalgi, tradisjon, tidsånd og metodeskuespill. Generelle temaer og tilbakevendende praksis er erfaring, forskning, omgivelsesdesign, drømmer, spiritualitet og den eteriske og lekne typografien. I løpet av oppholdet forsker de på designmetodikk som er fokusert på bærekraft i grafisk design, brukt som emne på Jan Van Eyck Academy.

Sjekk ut mer om deres arbeid her.

Oslo:
Mandag 4. april,
kl 19.00 - 20.00
Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo

Bergen:
Torsdag 7. april, dørene åpner 17.30, foredrag
kl 18.00
OK Bodega, Kong Oscarsgate 23, 5017 Bergen

Gratis inngang!

---

The Belgian design studio Atelier Brenda is coming to Oslo to hold a lecture at Grafill.

Brenda is a merged alter ego for two female designers —Nana Esi & Sophie Keij. Their practice is primarily a collaboration and a role play in which they focus on graphic design and creative direction, where a continuous interaction between the cognitive and the subconscious stands central. Their approach to graphic design is formed by a combination of nostalgia, tradition, zeitgeist and method acting. General themes and returning practices are experience, research, spacial design, dreams, spirituality and ethereal and playful typography. Besides running their studio, Atelier Brenda are teaching at they the Jan Van Eyck Academy, with design methodology that is focused on sustainability in graphic design as a subject matter.

Check out their work here.

Facebook-event