Sølv

Martin Lundell og Lars Ole Klavestad

Imot døden

Klikk for å se bildet "3" i full størrelse

Grafisk design
Martin Lundell

Kalkeringer av helleristninger
Lars Ole Klavestad

Forfatter
Bernhard Ellefsen

Redaktør
John Erik Riley / Cappelen Damm AS

Designansvarlig
Elisabeth Vold Bjone / Cappelen Damm AS

Forlag
Cappelen Damm AS

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia

Papir
100g Munken Pure

Skrift
William Text 10

Innbinding
Hardcover

Juryens kommentar

En litterær bok med tydelige referanser til den klassiske essayestetikken, der teksten veksler mellom lesninger av litteratur og sykkelturer i indre Østfold blant områdets helleristninger. Fargebruken passer både bokens innhold og de visuelle referansene, uten å direkte vise formen på omslaget, men heller spiller på assosiasjonene. Derimot passer kalkeringene svært godt på forsatsen, som et passende anslag. Typografien passer tematikk godt, og skriftsnittet danner en solid kontekst rundt både handling og sted. Trykkteknikken på omslaget passer temaet utmerket med kontrasten mellom folie og den grove shirtingen. Generelt fint og klassisk typografisk satt, hvor også materialiteten passer godt til både sats og skriftvalg.