Diplom

Ragnar Aalbu

Hakk o ve

Klikk for å se bildet "6" i full størrelse

Illustrasjon, grafisk design og art direction
Ragnar Aalbu

Forfatter
Ragnar Aalbu

Redaktør
Fredrik Di Fiore / Vigmostad & Bjørke AS

Forlag
Ena - et imprint i Vigmostad & Bjørke

Trykk
Edica

Papir
150g Munken Lynx

Skrift
Marion

Innbinding
Helbind

Juryens kommentar

I Ragnar Aalbus bildebøker er det alltid lag på lag med humor og ordspill i så vel tekst som i bilder. I tillegg har bildebokmakeren en utsøkt sans for estetikken i det fysiske produktet; det avspeiles i format, materialvalg og fargeholdning. Når hakkespetten får vondt i hodet av å hakke, oppsøker legen og får hakkeforbud – da er det krise. Det utdypes med finurlig humor i en bok i høydeformat og med avrundede hjørner. For hva er vel mer naturlig når hakkespetten jobber i høyden og på bakken, og hakker i stolper og trær. Aalbu tar ut sin sans for modernismens farger, estetikk og rørkubisme i et sobert, ultramatt uttrykk der omslaget er av Geltex og papiret er ubestrøket. Sjelden har vi sett en mer stilren bildebok. Og når du tror du har skrellet av alle lagene av humor, så åpenbares ett til.