Diplom

Heydays

Outside/Inside

Klikk for å se bildet "49" i full størrelse

Grafisk design
Heydays

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
270g Arjowiggins Curious Matter Andina Grey, 150g Munken Polar

Skrift
Formular 8/30

Juryens kommentar

Dette er en jubileumsbok som på smart vis klarer å være en ren bildebok, men samtidig bruker innbindingsteknikken for å belyse andre aspekter ved designkontoret, som kanskje var ukjent for de fleste. Poenget med det interaktive forsterker også tanken bak prosjektet, og får boken til å danne flere lag. Omslaget understreker også dette ved å være minimal i bruk av elementer, men heller lar materiale i seg selv være anslaget for innholdet. Her bruker man bokens potensielle kvaliteter for å forsterke konsept og innhold på en fin måte.