Diplom

Martin Lundell og Jeannette Christensen ved Kunsthøgskolen i Oslo

The Passing of Time

Klikk for å se bildet "F8 A0288" i full størrelse

Forlag 
Kunsthøgskolen i Oslo 

Grafisk design
Martin Lundell / Kunsthøgskolen i Oslo

Kunstner
Jeannette Christensen / Kunsthøgskolen i Oslo

Forord
Kristin Gjesdal  

Reproduksjonsfoto
Thomas Widerberg   

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
170 g Arctic Matt

Juryens kommentar

Den enkle og effektfulle bruken av virkemidler som den gradvise avdekkingen av tittelen «The passing - of Time» gir en filmatisk opplevelse av bokas tema; tid og forgjengelighet. Leseren driver selv tiden fremover ved å bla seg gjennom boka. Referansene til barokkens forgjengelighetstematikk setter den tilsynelatende enkle boka inn i en rik tradisjon. Farger og papirvalg skiller bilde og tekst, og binder sammen omslag og materie.