Diplom

Lars Fiske

Automobilfabrikken Fiske

Klikk for å se bildet "Automobilfabriken" i full størrelse

Forlag
No Comprendo Press

Illustrasjon
Lars Fiske

Grafisk design
Lars Fiske

Forfatter
Lars Fiske

Trykk
Ednas Print

Papir
Munken Lynx 130 g

Skrift
Håndtekst

Juryens kommentar

Sedvanlig stilsikre tegninger med nedskalert farge-bruk og i denne boken et åpnere uttrykk. En sjelden kombo av maskinelt og organisk. En finstemt bruk av rytme i oppbyggingen av sidene gir tegneserien en spesielt fin flyt. Gjennomtenkt materialbruk understreker det historiske i fortellingen.