Sølv

Aslak Gurholt Rønsen, Yokoland

(Selv om) Hamlet sa det vakrere

Klikk for å se bildet "Selv Om Hamlet Sa Det Vakrere" i full størrelse

Forlag
Flamme Forlag

Grafisk design
Aslak Gurholt Rønsen / Yokoland

Forfatter
Jan Erik Vold

Redaktør
Bendik Wold og Nils-Øivind Haagensen / Flamme Forlag

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Premium Cream, Geltex

Skrift
Mercury, Pitch

Juryens kommentar

Bruken av farger på omslaget illustrerer forfatterens finlandssvenske bakgrunn. Det er brukt svarte skille-ark med foto som anslag for å tidfeste de forskjellige periodene i forfatterskapet. Skrifttypen, som gir assosiasjoner til skrivemaskin, sier oss noe om tiden tekstene ble skrevet i. Det totale uttrykket reflekterer og formidler det tidstypiske ved teksten som er både samtid, det historiske og det modernistiske. Boken er gjennomarbeidet med godt valg av materiale.