Gull

Martin Lundel

Å forsvinne i teksten. Hans Petter Blad i samtale med Liv Køltzow

Klikk for å se bildet "Aa Forsvinne I Teksten 81734" i full størrelse

Forlag
Flamme Forlag

Grafisk design
Martin Lundell / Kunsthøgskolen i Oslo

Foto
Thomas Ekström

Ombrekk
Jørn Aagaard

Redaktør
Bendik Wold / Flamme Forlag

Forfatter
Hans Petter Blad og Liv Køltzow

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Premium Cream (1,3) 100 g

Skrift
H&FJ Mercury 10/13,5

Juryens kommentar

Omslaget reflekterer innholdet på en konseptuell måte og er iøynefallende i sin anonymitet. Den gullgule teksten lyser klart mot den vinrøde bakgrun-nen. Enkle virkemidler som håndskrevne notater fra hovedpersonen er brukt på omslaget og forteller oss noe om hva teksten omhandler. Fargevalg og typografi er brukt på en subtil måte til tross for den komplekse tematikken. Boken er gjennomført håndverksmessig i papirvalg, typografi og valg av farger. Foto, design og materialvalg har samme uttrykk og det understreker temaet. Alt er sobert og vel gjennomført.