Diplom

Mari Kanstad Johnsen og Svein Størksen

Tunellen

Klikk for å se bildet "Tunellene" i full størrelse

Forlag
Magikon forlag

Illustrasjon
Mari Kanstad Johnsen

Grafisk design
Svein Størksen / Magikon forlag

Forfatter
Hege Siri

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Pure 150 g

Skrift
Minion Pro 14/20

Juryens kommentar

Vi finner sterke komposisjoner med rik visuell variasjon på oppslag etter oppslag i denne boka. Stemningsfullt. Formen er enkel, men rik og variert. Så fint at ryggen og baksiden på omslaget får følge helheten! At det hvite papiret skinner gjennom på helt essensielle steder i illustrasjonene skaper spenning i boka. Vakker koloritt i store, mørke og kontrollerte fargeflater.