Sølv

Aud Gloppen, Blæst

Å skrive livet

Klikk for å se bildet "Aavb Boker 2015 Sharpened 35" i full størrelse

Forlag
Aschehoug Forlag

Grafisk design
Aud Gloppen / Blæst

Redigert
Leo Jansen, Hans Luijten og Nienke Bakker
 

Trykk
Interak Printing House, Poland

Papir
100 g Munken Pure 1,13

Skrift
Lyon Text

Juryens kommentar

Produksjonen er gjennomgående bra. Flott å se at forlaget ikke har spart på noen ledd i prosessen, hverken i materialvalg eller utførelse. Svært delikat papirvalg. Et praktverk.