Sølv

Silje Nes, Blank Blank og Oddvar Torsheim

Fridtjov & Ingebjørg

Klikk for å se bildet "Aavb Boker 2015 Sharpened 32 V2" i full størrelse

Forlag
SKALD

Grafisk design
Silje Nes / Blank Blank

Illustrasjon
Oddvar Torsheim

Forfatter
Jon Fosse

Trykk
Spindulys, Kaunas

Papir
150 g Munken Print Cream

Skrift
Adobe Caslon, Akkurat

Innbinding
Spindulys, Kaunas

Juryens kommentar

Illustrasjonene har fått lov til å ta mye plass og beveger seg fritt over sidene. Dette skaper en fin rytme, og det er god variasjon i samspillet tekst/bilde. De sorte strekene passer godt på det gultonede papiret.