Diplom

The Metric System

Flukten

Klikk for å se bildet "Aavb Boker 2015 Sharpened 16 V2" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
The Metric System

Forfatter
Torborg Igland og Amund Hestsveen

Trykk
UAB Print-it, Litauen

Papir
70 g Holmen Book Cream

Skrift
Adobe Garamond Pro 12/15 pkt.

Juryens kommentar

En litt sprø blanding av referanser som skaper en mystisk helhet som pirrer nysgjerrigheten. Kraftfull i uttrykk og farger.