Gull

Robin Snasen Rengård

Café Vespa

Klikk for å se bildet "Aavb Boker 2015 Sharpened 15" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Robin Snasen Rengård

Forfatter
Martina Gaux

Trykk
UAB Print-it, Litauen

Papir
80 g Holmen Book

Skrift
Adobe Garamond Pro 13/15 pkt.

Juryens kommentar

Fargesterkt og ikonisk omslag. Tilsynelatende enkel illustrasjon som ved nærmere ettersyn inneholder flere elementer som refererer til historien. Omslaget føles voksent samtidig som det appellerer til ungdom. Det bryter med det sjangertypiske og føles nytt.