Sølv

Rune Døli, Modest

The Dahmer Syndrome / A Thing of Beauty

Klikk for å se bildet "Aavb Boker 2015 Sharpened 45" i full størrelse

Forlag
Spriten Forlag

Grafisk design
Rune Døli / Modest

Forfatter
M. H. Hallum / M. H. Hallum

Redaktør
Tom-Erik Lønnerød / Spriten Forlag

Trykk
Elanders Fälth & Hässler

Papir
115 g Munken Print 18

Skrift
Le Monde Livre Classic & Circular Pro

Innbinding
Elanders Fälth & Hässler

Juryens kommentar

Smart og treffende konsept i sin enkelhet. Virkemidler som åpen rygg og manglende omslag gir en råhet, og samtidig en form for sårbarhet, til den lille boken. Effektfull bruk av sort og hvit, samt rød som kontrastfarge i trådbindingen.