”Ett av målene med denne boka har vært å lage en belønning for alle dem som tar seg tid og ser detaljer som andre ikke ser.” Pil Cappelen Smith, Redaktør

Av Bjørn Bye

I våre dager er det langt mellom bokprosjekter som kan betegnes som altruistiske. Eller kanskje finnes det flere sånne, men de færreste får dessverre gjennomslagskraft og blir synlige for et større publikum.

Men en måned før jul i fjor lå den altså på disken; dette usedvanlige, gjennomarbeidede, underfundige og vakre bidraget til bøkenes verden: Cappelens Forslags Konversasjonsleksikon, Norges første subjektive og kontrafaktiske oppslagsverk.

Bak verket står Pil Cappelen Smith, som iverksetter, forlegger, redaktør, art director og medforfatter. Med seg har han broren Mikkel Cappelen Smith, som har tatt seg av sats og layout. Så hva er et subjektivt leksikon, spør du kanskje? Pil forklarer:

- Utgangspunktet for prosjektet er den ugreie tendensen at oppslagsverk og faktasøk i vår tid, oftere avslutter diskusjoner og samtaler, enn å starte dem. Å lage et oppslagsverk med subjektive definisjoner og beskrivelser av ord er lærerikt på et helt annet plan, for ikke å si beint ut underholdende og inspirerende.

Å skape en bok og selv utgi og distribuere den er ikke et lite stykke arbeid. Man kan til og med kalle det en bragd. Prosessen har vært grundig og omfattende.

- Etter at ideen var formulert henvendte jeg meg til en del forfattere og kulturprodusenter som jeg selv kjenner, forteller Pil. De ville gjerne bidra med tekster. Neste steg var å overbevise alle de andre forfatterne, dem jeg ikke kjente, om å bruke masse tid og tankekraft på et prosjekt de ikke ville få betalt for. Men så å si alle ga tommel opp og til sammen er det 87 forfattere som har bidratt fra Abdikasjon til 20. Århundre, ekornutgaven, som er første og siste oppslagsord i boka.

Pil har lagt ned om lag ett og et halvt årsverk i arbeidet med boka; Mikkel et halvt, og det har kanskje vært en fordel at de to er brødre.

- Det har blitt en del høylydte diskusjoner (les: krangler) i prosessen, forteller Mikkel. Men det har vært med utgangspunkt i at vi begge har satt kravene til kvalitet og detaljer svært høyt. For eksempel er hele boka satt opp totalt åtte ganger med forskjellige fonter og layout. Vi måtte finne den optimale leseropplevelsen og skape en helt integrert forening av innhold og form. Nær sagt ingen av oppslagene er visuelt like. I tillegg er det små detaljer spredt ut over hele verket. Definisjonen av Skuespill, er i layouten satt som et skuespill. Teksten om Egenkapital er på én side satt i normal tekst og på baksiden i rød skrift og speilvendt. Grunnen til det vil de mest observante leserne finne ut selv.

Pil fortsetter, – I det hele tatt er detaljnivået og lekenheten en belønning både for oss i arbeidet, og for leserne som har et blikk for detaljer. For å hente ut hele potensialet i prosjektet, har vi også lagt én av bøkene fra førsteopplaget til side. Eksemplar nummer 666 vil bli en spesialversjon med sort omslag, forsideillustrasjonen skal preges inn opp-ned og den vil få et eget ISBN nummer, som er Belfegors primtall. Vi drodler videre på å lage en Rosens navn utgave med én type medikament infusert nederst på hver side, og en Aldous Huxley utgave, med et helt annet medikament integrert i papiret. Men det spørs helt hva Legemiddelverket tillater, forklarer Pil med et smil.

Hvilke forbilder har dere hatt både konseptuelt og visuelt?

- I tillegg til alle detaljene har det visuelt vært viktig å lage et tidsuavhengig uttrykk, altså en oppdatering av leksikonet som kategori, men med et hoveduttrykk i sats og layout som ikke er trendy eller i vår tid, forteller Mikkel. Konseptuelt, fortsetter Pil, har jeg hatt noen foregangsprosjekter som jeg setter høyt. Jeg har ønsket en struktur som i Brøndums Encyklopædi, et tidligere og tilsvarende kontrafaktisk oppslagsverk fra Danmark. Videre har jeg i kvalitet og taktilitet lagt Snowdrops from a Curate´s Garden til grunn. Boken er en samling av Aleister Crowleys pornografiske tekster, og vi må understreke at det er i Eddas utgivelse vi finner denne fantastiske opplevelsen av kvalitet og kjærlighet til bokfaget. Den siste brikken i puslespillet falt på plass da bokbinder Thomas Støyva kom innom Forslaget. Den håndverksmessige kvaliteten han kunne tilby på innbinding og detaljering, var gnisten som tok prosjektet fra plan til handling.

Grafills utsendte medarbeider må bryte opp og forlate Cappelens Forslags lune hule i Bernt Ankers gate. Det første opplaget på 1013 nummererte bøker har for lengst funnet sine eiere. Men fortvil ikke, andre opplag er allerede på plass og dette blir neppe det siste du hører om Cappelens Forslags Konversasjonsleksikon, eller andre historier fra samme sted.

(Foto: Mikkel Cappelen, Bjørn Bye)

Faktaboks #

Cappelens Forslags Konversasjonsleksikon
Forfattere: 87 stykker (ingen nevnt, ingen glemt)
Redaktør: Pil Cappelen
Grafisk design: Mikkel Cappelen
Illustrasjoner: Johannes Høie, Sverre Malling, Peter-John De Villiers, Helen & Hard

Font brødtekst: Equity
Font oppslagsord: News Gothic

Innbinding: Thomas Støyva, Oslo
Omslag 1. opplag: Kalveskinn / Steinbitskinn (3 eks.)
Papir:  Skandia 2000 ivory, 150 g
Trykk: Tallin Bookprint

Leseliste #

Brøndums Encyklopædi
Peer Bentzen

Den bakvendte familieboka
André Bjerke, Odd Eidem, Carl Keilhau

The Devils Dictionary
Ambrose Bierce

The Meaning og Liff
Douglas Adams, John Lloyd

Cappelens Forslags Konversasjonsleksikon
Red.: Pil Cappelen Smith