Jury

Juryens vurderingskriterier
Juryen vurderer bokdesign ut ifra en helhetlig forståelse av samspillet mellom praktisk brukskvalitet, konseptuell løsning, estetisk uttrykk, og håndverksmessig, teknisk og materiell kvalitet.

Det skal være gjennomgående høy kvalitet i gjennomføring og valg av designløsninger, som typografi, materialbruk, oppbygning og bruk av designelementer, foto og illustrasjon. I tillegg vurderes trykk og trykktekniske løsninger inkludert trykkvalitet, omslag og innbinding, samt det taktile ved utførelsen. Basert på bokens hensikt kan praktiske funksjonalitetskrav som innbindingsergonomi, leselighet, lesbarhet, universell utforming m.m. også vurderes.

Alle bestanddelene, i tett relasjon til konsept og idé, skal svare på problemstillingene som bokens tema legger til grunn.

Juryens sammensetning og mandat
Årets vakreste bøker har en faglig ekspertjury på fem personer, hvorav et internasjonalt medlem, med god sammensetning av kompetanse innen bokdesign. Jurymedlemmer velges for tre år av gangen, med to på valg hvert år.

Fagjuryens oppgave er å gjøre et utvalg av bøker ut fra en samlet vurdering av årets innsendelser. Juryens avgjørelse er suveren. Jurymedlemmer kan ikke selv delta med bøker.