Her er det organisasjonene har blitt enige om:

En mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert #

Som utøvere innen kommunikasjon, markedsføring, reklame og design kommuniserer vi med alle. Da må vi som jobber med dette bedre speile samfunnet, både internt i våre virksomheter og i vårt arbeid. Mangfold er en forutsetning for å lykkes. Derfor må vi sammen jobbe for en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert.

Med mangfold mener vi mangfold innen etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder, med mer.

Vi, Kreativt Forum, Grafill, ANFO Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen, representerer ulike medlemsorganisasjoner og tiltakene vil være på bransje-, virksomhets- og individnivå.

Tiltakene vil i første omgang primært rette seg mot etnisk mangfold.

Vi vil jobbe med tiltak innen fire områder:

  • Mangfoldstrategi
  • Mangfoldkompetanse
  • Rekruttering innad i bransjen og til utdanning
  • Representasjon og rollemodeller

Tiltak kan være: guider, case, seminarer, samarbeid med andre aktører, med mer.