Regler

Påmelding
Konkurransebidrag skal registreres via skjema på Grafills nettsider. Gå til Min side, logg inn eller opprett ny bruker.

Hvem kan delta i konkurransen
Alle kan sende inn til konkurransen, men arbeidene må være utført av norske eller utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, eller norske utøvere bosatt utenfor Norge.

Innen studentkategoriene kan norske og utenlandske studenter som studerer på høyere nivå i Norge delta, samt norske studenter i utlandet.

Hva kan sendes inn
Arbeider som sendes inn skal være gjort tilgjengelig /offentliggjort for et bredere publikum for første gang i tidsrommet 1. januar – 31. desember 2021.

Kategorien Åpen klasse er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

I studentkategoriene skal arbeidene være produsert i forbindelse med studiene og er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

Arbeider utført for Grafill kan ikke sendes inn til konkurransen.

Betaling
Pris per innsendelse er kr 620,-. For studentkategorien koster det kr. 100,- pr. innsendelse. Hvis et arbeid sendes inn i flere kategorier regnes det som flere innsendelser. Arbeid må være betalt for å kvalifisere for juryering. Alle priser er ink. mva.

Frister
Påmeldingsfrist er mandag 31. januar ved midnatt.

Fysiske innsendelser
I noen kategorier skal det sendes inn fysiske eksemplarer, disse merkes med bidragets ID-nummer og må være hos Grafill innen 4. februar. Sendes til Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo.

Forsikring
Grafill forsikrer ikke innsendte arbeider.

Rettigheter
Vi er opptatt av at alle rettighetene til bidraget du sender inn er klarert. Ved påmelding til konkurransen er du ansvarlig for at alle involverte har samtykket og at de involverte er kreditert korrekt.

Du som sender inn materiell til konkurransen er ansvarlig for at innsendt materiell kan benyttes av Grafill i tilknytning til Visuelt, som pressebilder, i artikler, i utstillings- og filmsammenheng, på web og i katalog.

Henting av innsendte arbeider
Arbeider til Visueltkonkurransen som ikke blir premiert med diplom eller gull, kan hentes hos Grafill (dato kommer). NB: Upremierte arbeider som ikke hentes blir ikke tatt vare på eller oppbevart.

Arbeider som blir premiert i Visueltkonkurransen skal stilles ut hos Grafill, vinnerarbeidene kan derfor først hentes når utstillingen tas ned. Vi kommer tilbake med dato for henting.