Regler

Hvem kan delta i konkurransen
Alle kan sende inn til konkurransen, men arbeidene må være utført av norske eller utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, eller norske utøvere bosatt utenfor Norge.

Innen studentkategoriene kan norske og utenlandske studenter som studerer på høyere nivå i Norge delta, samt norske studenter i utlandet.

Hva kan sendes inn
Arbeider som sendes inn skal være gjort tilgjengelig /offentliggjort for et bredere publikum for første gang i tidsrommet 1. januar – 31. desember 2019.

I studentkategoriene skal arbeidene være produsert i forbindelse med studiene og er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

Arbeider utført for Grafill kan ikke sendes inn til konkurransen.

Betaling
Pris per innsendelse er kr 590,-. For studentkategorien koster det kr. 100,- pr. innsendelse. Hvis et arbeid sendes inn i flere kategorier regnes det som flere innsendelser. Arbeid må være betalt for å kvalifisere for juryering. Alle priser er ink. mva.

Frister
Visueltkonkurransen 2020 åpner fredag 3. januar, påmeldingsfrist mandag 27. januar ved midnatt. Innlevering av fysiske arbeider til Grafill, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo innen 31. januar klokka 16.00.

Forsikring
Grafill forsikrer ikke innsendte arbeider.

Rettigheter
Vi er opptatt av at alle rettighetene til bidraget du sender inn er klarert. Ved påmelding til konkurransen er du ansvarlig for at alle involverte har samtykket og at de involverte er kreditert korrekt.

Du som sender inn materiell til konkurransen er ansvarlig for at innsendt materiell kan benyttes av Grafill i tilknytning til Visuelt, som pressebilder, i artikler, i utstillings- og filmsammenheng, på web og i katalog.

Henting av innsendte arbeider
Arbeider til Visueltkonkurransen som ikke blir premiert med diplom eller gull, kan hentes i Grafill R21 (dato kommer). NB: Upremierte arbeider som ikke hentes blir ikke tatt vare på eller oppbevart.

Arbeider som blir premiert i Visueltkonkurransen skal stilles ut i Grafill R21, vinnerarbeidene kan derfor først hentes i september når utstillingen tas ned. Vi kommer tilbake med dato for henting.