Gull

Helge Persen, Tina Tømmeraas Aasvestad og Åshild Knudsen, Tank Design

Cappelen Damm Ordbokserie

Klikk for å se bildet "Cappelen Damm Ordbokserie 81771" i full størrelse

Forlag
Cappelen Damm

Kreativ leder
Helge Persen / Tank Design

Grafisk design
Tina Tømmeraas Aasvestad og Åshild Knudsen / Tank Design
 

Redaktør
Inger Ma Gabrielsen / Cappelen Damm

Andre bidragsytere
Øyvind Martinsen, Trond Tollefsen, Heidi Helgestad,
Anita Myskja og Birgitte Hvitsten/ Cappelen Damm

Trykk
UAB Balto Print

Papir
Amber Graphic (1,3) 80 g

Skrift
Omslag: Akkurat (Lineto)
Innmat: Sirba (Type Together)

Juryens kommentar

Her har fokuset vært på funksjonalitet og ordbøker som bruksgjenstander. Det er benyttet smarte løs-ninger i forhold til navigering, blant annet gjennom alfabetet i ytre spalte. Et bevisst valgt materiale som tåler slitasje, en innbinding som gjør at bøkene kan åpnes flatt, og ellers en serie hvor brukeren tydelig har vært i fokus under alle avgjørelser som er tatt.
På tross av en ordbok sitt praktiske og rasjonelle utgangspunkt, har man i dette tilfellet evnet å skape et innbydende og noe uventet uttrykk. Man har utfordret konvensjoner, men beholdt en tydelig plassering innenfor sin kategori. Et imponerende, gjennomført og solid stykke arbeid.