Om Visuelt Festival

Grafill har lang tradisjon for å arrangere en faglig møteplass for bransjen. De siste årene har festivalen samlet rundt 600 personer i Oslo. Formålet har vært å inspirere, fremme faglig kompetanse og være et treffpunkt for alle som jobber med eller er opptatt av visuell kommunikasjon. Arrangementene har blant annet inneholdt seminarer, foredrag, workshops, samtaler, pop-ups, screeninger, prisutdeling, fest og utstillinger.

I 2019 vil det ikke bli arrangert Visuelt Festival
Grafill har utarbeidet ny strategi, og vi vil bruke 2019 til å gjennomføre et evalueringsprosjekt for å se på alle organisasjonens faglige arrangementer og aktiviteter og for å vurdere Visuelt Festivalens betydning i en større kontekst. Utvikling av lokallagenes og faggruppenes organisering og arbeid vil også være en del av denne prosessen. Grafills tiltak og aktiviteter skal speile behovene til utøverne vi representerer. Gjennom evalueringsarbeidet ønsker vi å komme enda mer i kontakt med våre medlemmers og utøveres forventninger og behov.