Visuelt Festival

Grafill har i flere år arrangert en faglig festival for bransjen, og i fjor var vi vertskap for European Design Festival i Oslo. Det vil ikke bli arrangert festival i 2019, det kan du lese mer om her.