Diplom

Snøhetta og Værsågod

Nettside for Snøhetta

Utvikling
André Elvan
Prosjektleder
Linda Martinsen
Firma
Værsågod

Design
Petter Torgersen Myhr, Connie Pedersen og Henrik Eriksen
Kreativ utvikling
Nicolay Wesseltoft
Prosjektleder
Pia Falk Lind
Ansvarlig hos kunde
Line Aandal Røijen
Firma
Snøhetta

Oppdragsgiver
Snøhetta

Juryens kommentar

Snøhettas nye nettside belyser utfordringene rundt digital bærekraft på en måte som er informativ, men ikke belærende. Valgene som har blitt tatt i alle ledd fra design til innholdsproduksjon, animasjoner, koderammeverk og valg av hostingleverandør, viser at de tar utfordringene på alvor. Enkle og effektive designgrep understreker den faglige tyngden, konsistensen og metodikken som Snøhetta er kjent for, og de lykkes med å få mye effekt ut av små grep. Solid!