Gull

Kristin Roskifte

Bildebok for barn ‘Alle sammen teller’

Klikk for å se bildet "2 3 7852 Main Omslag" i full størrelse

Spill video Bildebok for barn ‘Alle sammen teller’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Illustrasjon og forfatter
Kristin Roskifte

Design
Svein Størksen / Magikon forlag

Forlag
Magikon forlag

Juryens kommentar

Dette er mye mer enn en klassisk lete-og-telle-bok. Her får alle sifrene en fortelling, og bak tallene skjuler det seg mennesker med ulike egenskaper og historier. Vi inviteres til å bruke tid på å finne de ulike personene som nevnes i teksten. Historien fungerer på mange måter som en bok om empati og viktigheten av å se likheter og ulikheter mellom mennesker. At det ikke finnes noen fasit på spørsmålene som stilles i teksten åpner for at leseren selv tolker illustrasjonene og menneskene i boka. Dette gir rom for samtaler om viktige mellommenneskelige temaer. Bakgrunnens enkle, blå strek gjør det lettere å telle. Samtidig understreker det hva som er viktig i boka ved å sette menneskene i fokus. Mangfoldet av mennesker gjør at den virker inkluderende, og arbeidet som er lagt ned er imponerende. En fargeeksplosjon! Illustratøren sier selv at hun ønsket å bruke denne formen til å si noe om mennesker og gruppetilhørighet, til å visualisere at vi alle er én i en stor gruppe, og at enhver gruppe består av sammensatte individer. Juryen - både som gruppe og på individuelt nivå – er enige og er fra seg av begeistring!

Klikk for å se bildet "2 3 7852 1 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 5 6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 18 19" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 24 25" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 100" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 135" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 200" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 400" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 1000" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 3 7852 75 Milliarder" i full størrelse