Gull

Catrine Kooyman

Atlas ‘The Pictorial Human’

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Main Forside" i full størrelse

Spill video Atlas ‘The Pictorial Human’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Grafisk design
Catrine Kooyman

Skole
Universitetet i Bergen (UiB), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Juryens kommentar

Et imponerende studentarbeid som skiller seg ut i kvalitet, konsept og gjennomføring. Prosjektet vekker umiddelbar nysgjerrighet. Boka setter et ordinært liv i et spennende lys ved å kartlegge og analysere en persons komplette bildearkiv. Interessant, humoristisk og alvorlig tema som reiser spørsmål og skaper diskusjon. Kompliserte og overveldende data har blitt til en vakker og innholdsrik bok i skjæringspunktet mellom kunst og design. Formmessig spiller boka på konvensjoner, men tilfører samtidig noe nytt. En herlig opplevelse!

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Utstilling1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Utstilling2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Utstilling3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Utskrift Dataset2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Utskrift Dataset" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Stats2 Research" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Stats Research" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 8092 Innside1" i full størrelse