Diplom

Carl Gürgens

Bok og skiltsystem ‘To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself’

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Main Visuelt Lb" i full størrelse

Grafisk design
Carl Gürgens

Tekst
Karen Christine Tandberg og Elin Olaussen / Torpedo Press

Tekst
Liv Bugge

Foto
Istvan Virag

Kunstner
Liv Bugge

Prosjektleder
Nora Ceciliedatter Nerdrum / KORO (Kunst i offentlige rom)

Kurator
Karen Christine Tandberg og Elin Olaussen / Torpedo Press

Oppdragsgiver
KORO (Kunst i offentlige rom)

Juryens kommentar

Prosjektet vekker nysgjerrighet. Menneskelige stemmer og spor fra en isolert verden tolkes og oversettes med sensitivitet og innlevelse. Et viktig prosjekt som treffer oss fysisk og mentalt og vekker sterke følelser.

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb35" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb34" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb33" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb32" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb31" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb30" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb29" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb28" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb27" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb26" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb25" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb24" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb23" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb22" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb21" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb20" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb19" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb18" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb17" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb16" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 8444 Visuelt Lb2" i full størrelse