Diplom

Stir

Påvirkningsfilm Dear TripAdvisor

Klikk for å se bildet "2201 4 8 Main Dear Trip Advisor 01725" i full størrelse

Regi og animasjon
Øystein Relbo-Knutsen

Storyboard
Alistair Cheyne

Illustrasjon
João Lavieri

Firma
Stir

Animasjon
Ruben og Enric / Unomas

Klipp
Espen Horne

Lyddesign
Christian Sol

Art direction
Thorbjørn Ruud / Pol

Andre bidragsytere
Petter Bryde / Pol

Strategisk rådgiver
John Jacobsen / Supertanker

Prosjektleder
Anita Nørsett Dahl / Supertanker

Produkteier
Simen Vinge / Comfort Hotels

Produsent
Axel Lavin

Oppdragsgiver
Supertanker og Pol

Juryens kommentar

Dette er en vellaget film som bruker et sterkt visuelt uttrykk for å fortelle om et inspirerende konsept. Budskapet kommer tydelig frem og er overbevisende fortalt med mange fine detaljer.