Diplom

Redink

Forsvarets Årsrapport 2014

Klikk for å se bildet "1517 1 3 Main Forsvaret 8109400 Web" i full størrelse

Design
Christen Pedersen

Firma
Redink

Illustrasjon
Torgeir Sollied / Forsvarets mediesenter
 

Tekst
Birger Baug

Prosjektleder
Monica Økern

Oppdragsgiver
Forsvaret

forsvaret.no/aarsrapport

Juryens kommentar

Ved gjennomgående flotte fotografier, gode illustrasjoner og infografikk rapporteres aktivitet og status. Veksling mellom positive og negative sider, stor og liten tekst i et dynamisk typografisk hierarki gjør innholdet leseverdig og engasjerende.

Årsrapporten er todelt; et tillegg kalt Mannskapenes rapport har form av en tabloidavis og eksemplifiserer hvor flott det går an å typografere og legge ut innhold i dette formatet.

En årsrapport som virkelig går inn for å formidle sitt innhold!

Klikk for å se bildet "1517 1 3 Forsvaret 8109408 Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1517 1 3 Forsvaret 8109409 Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1517 1 3 Forsvaret 8109430 Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1517 1 3 Forsvaret 8109432 Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1517 1 3 Forsvaret 8109436 Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1517 1 3 Forsvaret 8109441 Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1517 1 3 Forsvaret 8109410 Web" i full størrelse