Gull

Teft Design

"OBOS-Bladet”

Klikk for å se bildet "5404 4" i full størrelse

Spill video "OBOS-Bladet” - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design og art direction
Helena Schütz og Steffen Olsen

Firma
Teft Design

Ansvarlig hos kunde
Cathrine Wolf Lund

Oppdragsgiver
OBOS

Juryens kommentar

Denne løsningen treffer en bred målgruppe på en innbydende måte. Dette er en engasjerende presentasjon av et dagligdags tema. Det er en rik bruk av virkemidler, samtidig som bladets helhet oppleves som veldig samstemt. Frodig og lekent.

Klikk for å se bildet "5404 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "5404 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "5404 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "5404 5" i full størrelse