Her er Visueltutvalget 2014


Vårt nye, flotte Visueltutvalg er i godt driv med å planlegge Visueltdagene 2014. En av de store forandringene for neste år er at dagene foregår på høsten, nærmere bestemt 16.-17. oktober. Det blir også andre overraskelser, men det er hemmelig inntil videre...

Visueltutvalget Til Web Shv

Visueltutvalget 2014 #

Christina Magnussen, Gala
gala.as

Kjell Ekhorn, Non-Format
non-format.com

Sigurd Kristiansen, Toxic
toxic.no

Randi Larsen, Studio Larsen
studiolarsen.no

Morten Torgersen, Expology
expology.com