Fonten Visuelt by HelloTypo helt gratis


Startskuddet nærmer seg for årets Visueltkonkurranse. Og mens dere funderer på hvilke arbeid som skal sendes inn i år, kan dere laste ned og leke med fonten Visuelt by HelloTypo - helt gratis. Fonten er et resultat av en Visuelt-workshop. Hver deltaker utfomet sin bokstav, som så ble de til slutt satt sammen til hele alfabetet.

Last ned eller legg filen på skrivebordet og dra den deretter inn i det fontprogrammet du måtte bruke, Fontexplorer eller lignende. Aktiver fonten og den skal være tilgjengelig overalt.

Værsågod!