Eksperimentere, utvikle & forbedre


Eksperimentere, utvikle & forbedre.

Dette er ord som representerer vår kreative bransje. Med et felles ønske om å skape noe nytt, er en fellesnevner for alt vi gjør, at vi jobber med mennesker og at vi kommuniserer med mennesker. For å «nå frem» er vi avhengige av individets mottaksapparat / sansesystem. Vi utforsker til daglig hvordan menneskets sanser oppfører seg og hvordan de tolker våre budskap. Disse sansene inkluderer syn, smak, føling, høring og lukting.

«Kan mennesker påvirkes gjennom å motivere spesifikke sanseorganer?» «Hvilken følelse ønsker jeg å kommunisere?» «Hvordan gjøre det enklere å forstå?»

Som et bilde på vår kreative bransje er årets Visuelt-identitet utviklet som en fiktiv forskningsverden. Hver enkelt sans representerer unike egenskaper som direkte kan overføres til Visuelt-festivalen. «Se hvem som vinner», «Høre på foredrag», «Smake på mat» osv.

Foto-opptaket for Visueltkonkurransen er gjort på «Solobservatoriet på Harestua», der studien av lys har en naturlig rød tråd til konkurransens konsept og uttrykk.

Ludvig Bruneau Rossow i Bureau Bruneau designer årets Visueltprofil.

Fotografiene er tatt av Christian Melstrøm i www.dogdavid.no.


Påmeldingen til Visuelt 2015 stenger mandag 20. april kl 17.00.