Medlemmer og deltakere kan bestille Visueltkatalogen


Medlemmer i Grafill og deltakere i Visueltkonkurransen kan bestille Visueltkatalogen 2016. Tidligere har vi sendt katalogen til alle, men fordi vi mottar mange i retur har vi lagt opp til bestilling.

Katalog Mockup

Katalogen lanseres på utstillingsåpning fredag 24. juni, og kan også hentes hos Grafill i Rosenkrantz gate 21, Oslo.

Katalogen er gratis, og alle som besøker utstillingen kan få med seg en katalog.

Registrer din bestillingen i dag, eller senest torsdag 23. juni.