Veiledning

Deltakelse i konkurransen skjer via påmeldingsskjema på Grafills nettsider (min side). Du må logge inn med din bruker eller registrere en ny bruker.

Registrering
For hvert bidrag som meldes på går du gjennom en trinnvis registreringsprosess der du velger kategori, oppgir bidragsytere og annen informasjon, laster opp bilder og betaler. Du kan påbegynne en registrering og fullføre på et senere tidspunkt. Merk at det kun er de fullførte og betalte bidragene som er med i konkurransen.

Kategori
Du kan sende inn arbeider i fire hovedkategorier: grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image. Velg først hovedkategori, deretter underkategori. Du kan når som helst i registreringen endre kategori.

Beskrivelse
Prosjektbeskrivelsene benyttes i juryens arbeid. Vær kortfattet og presis. Oppgi tittel og annen informasjon om arbeidet som meldes på. På studentprosjekter fyller man ut skole på oppdragsgiver.

Personer
Her krediteres de som har bidratt på prosjektet. Oppgi alle relevante personer, men merk at det er personene bak det kreative arbeidet som er prisvinnere og som blir kreditert på diplomer, statuetter og på nettsider.

Bilder
Last opp filer (bilder, film, lyd) som viser det påmeldte arbeidet (minimum ett bilde). Det er ingen begrensning for hvor mange filer du kan sende inn. Velg også ett hovedbilde/representasjonsbilde som benyttes i katalog og på web dersom arbeidet premieres. Bilder må være JPG, GIF eller PNG (du kan laste opp PDF i tillegg ved behov).

Fysiske eksemplarer
Det er krav om å sende inn fysiske eksemplarer i følgende kategorier:

Plakat
Pakningsdesign
Rapporter, kataloger, brosjyrer
Bøker
Barnebøker
Emballasje

Send også inn fysiske eksemplarer dersom bidraget har kvaliteter ved seg som ikke lar seg gjengi på skjerm, som for eksempel folie, preg, trykkteknisk etc. Merk fysiske innsendelser med bidragets ID-nummer. Leveres eller sendes til Grafill, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo.

Lenker og testbrukere
Alle lenker må være aktive frem til og med prisutdelingsdagen. For digitale arbeider trenger juryen også skjermdumper, video, film som forklarer navigasjonen og hvordan du beveger deg i løsningen. Innsender må også påse at juryen får tilgang til testbrukere med brukernavn og passord.

Betaling
Husk å sjekke at alle opplysninger er korrekte før bidraget godkjennes og legges til betaling. Du kan betale flere bidrag samtidig fra siden ‘Mine bidrag’.

Betaling skjer med kredittkort eller med faktura dersom du har registrert deg med tilknytting til firma. Når betaling er gjennomført genereres det en kvittering som sendes til din epost. Du vil også finne kvitteringen under ‘Mine bidrag’ når du er innlogget.

Betalte bidrag kan ikke redigeres.

NB: Bidrag som ikke er betalt innen påmeldingsfrist/forfallsdato er ikke med i konkurransen.

Frister
Siste frist for påmelding til konkurransen er mandag 27. januar ved midnatt. Fysiske arbeider leveres til Grafill i Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo innen 31. januar klokka 16.00.