Veiledning

Deltakelse i konkurransen skjer via påmeldingsskjema på Grafills nettsider (min side). Du må logge inn med din bruker eller registrere en ny bruker.

Registrering
For hvert bidrag som meldes på går du gjennom en trinnvis registreringsprosess der du velger kategori, oppgir bidragsytere og annen informasjon, laster opp bilder og betaler. Du kan påbegynne en registrering og fullføre på et senere tidspunkt. Merk at det kun er de fullførte og betalte bidragene som er med i konkurransen.

Kategori
Du kan sende inn arbeider i fire hovedkategorier: grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image. Velg først hovedkategori, deretter underkategori. Du kan når som helst i registreringen endre kategori.

Beskrivelse
Prosjektbeskrivelsene benyttes i juryens arbeid. Vær kortfattet og presis. Oppgi tittel og annen informasjon om arbeidet som meldes på. På studentprosjekter fyller man ut skole på oppdragsgiver. Feltet 'Spesielle rammebetingelser' er ikke påkrevet, og fylles kun inn dersom det har vært restriksjoner eller føringer som har påvirket sluttresultatet.

Personer
Her krediteres alle som har bidratt i prosjektet. Oppgi alle relevante personer, men merk at det er personene bak det kreative arbeidet som er prisvinnere og hedres under prisutdelingen.

Bilder
Last opp filer (bilder, film, lyd) som viser det påmeldte arbeidet (minimum ett bilde). Det er ingen begrensning for hvor mange bilder du kan sende inn. Velg også ett hovedbilde/representasjonsbilde som benyttes i katalog og på web dersom arbeidet premieres.

Juryen vurderer i all hovedsak det innsendte materialet på skjerm. Vi anbefaler derfor at bildematerialet er tilpasset et liggende format / landskapsformat. Velg filer som presenterer ditt arbeid best, og husk at juryen skal kunne se detaljene på skjerm. Det er ønskelig med bilder i JPEG, GIF eller PNG (du kan laste opp én PDF i tillegg ved behov).

Fysiske eksemplarer
Det er krav om å sende inn fysiske eksemplarer i følgende kategorier:

Plakat
Pakningsdesign
Rapporter, kataloger, brosjyrer
Bøker
Barnebøker
Emballasje

Send også inn fysiske eksemplarer dersom bidraget har kvaliteter ved seg som ikke lar seg gjengi på skjerm, som for eksempel folie, preg, trykkteknisk etc.

Merk fysiske innsendelser med ID-nummeret. Leveres eller sendes til Grafill, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo.

Lenker og testbrukere
Alle lenker må være aktive frem til og med prisutdelingsdagen. For digitale løsninger som krever innhold for at juryen rettmessig kan vurdere bidraget, må innsender påse at juryen får tilgang til en testbruker hvor det allerede ligger innhold. Informasjon om brukernavn og passord oppgis i påmeldingsskjemaet.

Film / casevideo
Last gjerne opp casevideo som forklarer løsningen, denne skal helst ikke overstige tre minutter.

Betaling
Husk å sjekke at alle opplysninger er korrekte før bidraget godkjennes og legges til betaling. Du kan betale flere bidrag samtidig fra siden ‘Mine bidrag’.

Betaling skjer med kredittkort eller med faktura dersom du har registrert deg med tilknytting til firma. Når betaling er gjennomført genereres det en kvittering som sendes til din epost. Du vil også finne kvitteringen under ‘Mine bidrag’ når du er innlogget.

Betalte bidrag kan ikke redigeres.

NB: Bidrag som ikke er betalt innen påmeldingsfrist/forfallsdato er ikke med i konkurransen.