Q&A

Q: Må man være medlem av Grafill for å delta i Visuelt?

A: Nei. Konkurransen er åpen for alle.

Q: Jeg er engelsk, men jobber i Norge. Kan jeg sende inn arbeider til Visuelt?
A: Ja. Norske og utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, samt norske utøvere bosatt i utlandet kan delta.

Q: Vi er et norsk firma som ønsker å sende inn arbeider gjort for en svensk kunde. Kan vi det? 

A: Ja. Norske og utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, samt norske utøvere bosatt i utlandet kan delta.

Q: Vi er et dansk firma som ønsker å sende inn arbeider gjort for en norsk kunde. Kan vi det?

A: Nei. For å delta må dere ha virke i Norge, eller være norske utøvere i utlandet.

Q: Jeg er en norsk student som studerer i England. Kan jeg delta i konkurransen?

A: Ja. Norske studenter i utlandet kan delta.

Q: Jeg er en svensk student som studerer i Norge. Kan jeg sende inn til konkurransen? 

A: Ja. Så lenge du studerer eller jobber i Norge, kan du delta i Visuelt.

Q: Jeg går på folkehøyskole, kan jeg sende inn til konkurransen? 

A: Nei, konkurransen er kun åpen for studenter som studerer på høyere nivå.

Q: Kan jeg sende inn en jobb som jeg fullførte for lenge siden, men som ble publisert i 2019?

A: Ja. Det som er viktig i denne sammenhengen er at det ble publisert i perioden 1. januar – 31. desember 2019.

Q: I fjor fullførte jeg en jobb som aldri ble realisert/publisert. Kan jeg sende inn den? 

A: Nei, arbeider som sendes inn skal være publisert (kun studentareider er friattt fra regelen om offentliggjøring).

Q: Hva skjer om jeg sender inn i feil kategori?

A: Hvis juryen ser at et arbeid er sendt inn i feil kategori, vil det bli flyttet til riktig kategori.

Q: Jeg er student og ønsker å sende inn en plakat jeg har gjort. I hvilken kategori skal jeg sende den?

A: Hvis plakaten var en skoleoppgave, skal den sendes inn i kategorien Studentarbeid. Hvis det var et profesjonelt oppdrag for en kunde, skal den sendes inn i den profesjonelle kategorien. Det er viktig å merke seg at studentgebyret gjelder kun ved innsendelse til Studentarbeider.

Q: Kan jeg sende inn ett bidrag til flere kategorier?

A: Ja. Da skal bidraget registreres til hver av kategoriene, og du betaler ett gebyr per innsendelse.

Q: Hvordan melder jeg på arbeider? 

A: Alle bidrag skal registreres via påmeldingsskjema på Grafills nettsider. Logg inn eller registrer ny bruker og start påmeldingen.

Q: Kan jeg starte en registrering og fullføre senere?
A: Ja, du kan velge å fullføre påmeldinger på et senere tidspunkt, men husk at det må gjøres innen fristen. Bidrag som ikke er fullført og sendt inn er ikke med i konkurransen.

Q: Når er siste frist for å sende inn arbeider?

A: Påmeldingsfristen er mandag 27. januar ved midnatt.

Q: Når er fristen for å levere inn noe fysisk.
A: Fysiske arbeider leveres Grafill i Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo, innen fredag 31. januar klokka 16.00.

Q: Skal jeg skrive all tekst inn i påmeldingsskjemaet?
A: Ja, men et et tips er å forfatte en tekst på forhånd som du klipper og limer inn i påmeldingsskjemaet.

Q: Kan jeg fylle inn skjema med engelsk tekst?
A: Ja.

Q: For studentprosjekt, hva skal man fylle ut på oppdragsgiver?
A: Her fyller du ut skolen du går på.

Q: Hva skal fylles inn i feltet “Spesielle rammebetingelser”?
A: Spesielle rammebetingelser fyller du inn dersom det i kundens bestilling har vært lagt noen restriksjoner eller føringer som har påvirket sluttresultatet. For eksempel at produktet skal tilpasses blinde, eller dere må bruke en gitt farge eller annet. Feltet er ikke påkrevet å fylle inn, så dersom dere har stått fritt i utformingen er det ingen spesielle rammebetingelser å fortelle om.

Q: Hvilket format skal bildene ha?
A: Juryen ser i all hovedsak det innsendte materialet på skjerm, og vi anbefaler derfor at bildematerialet er tilpasset dette formatet (liggende format / landskapsformat). Velg bilder som presenterer ditt arbeid best, og husk at juryen skal kunne se detaljene i bildet på skjerm. Det er ønskelig med bilder i JPEG, GIF eller PNG (du kan laste opp én PDF i tillegg ved behov). Det er ingen begrensning for hvor mange bilder du kan sende inn. Velg også ett representasjonsbilde som benyttes i katalog dersom arbeidet premieres.

Q: Skal jeg sende inn noe fysisk?
A: Dersom bidraget har kvaliteter ved seg som ikke lar seg gjengi på skjerm, som for eksempel folie, preg, trykkteknisk etc, kan du sende inn fysiske eksempler på dette. Utover dette er det krav om å sende inn fysiske produkt i følgende kategorier: Plakat, Pakningsdesign, Rapporter, kataloger, brosjyrer, Bøker, Barnebøker, Emballasje. Merk fysiske innsendelser med bidragets ID-nummer. Leveres Grafill, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo, innen mandag 28. januar klokka 16.00.

Q: Hva er påmeldingsgebyret?

A: Påmeldingsgebyret er kr 590,- per innsendte bidrag. Studentgebyret er kr 100,- per bidrag.

Q: Hvordan betaler jeg?
A: Når du har fullført registreringen på grafill.no og bidraget er klart for innsendelse, kan du betale med kredittkort. Du kan også velge å få faktura til arbeidsgiver. Du kan betale flere bidrags samtidig fra Oversikt-siden. Merk at innsendelsen ikke er fullstendig og med i konkurransen før betalingen er utført og registrert hos Grafill.

Q: Hvordan foregår juryeringen?

A: Det blir avholdt juryering i Oslo, med én jury for hver hovedkategori. Det er ingen forhåndsjuryering av arbeidene. Juryene møtes over tre dager hvor de går gjennom alle arbeidene og kommer fram til vinnere.

Q: Hvilke kriterier ligger til grunn for juryeringen?

A: Juryen bedømmer arbeidene ut fra blant annet følgende kriterier: konsept/idé, teknisk utførelse (håndverksmessig standard, presentasjon og teknisk løsning), strategisk løsning og funksjon i relasjon til målsettingen med oppdraget, samt estetikk.

Q: Når får jeg vite om jeg har vunnet? 

A: Alle nominerte blir offentliggjort på Grafills nettsider, og hvem som vinner hvilke priser blir kjent på prisutdelingen.

Q: Hvor mange vinnere er det per kategori? 

A: Avhengig av antall innsendelser per kategori, og kvaliteten på arbeidene, kan juryen maksimalt nominere fem arbeider, hvorav ett gis gull. Alle nominerte mottar et diplom.

Q: Hvordan promoterer dere vinnerne?

A: Vinnerarbeidene presenteres på Grafills nettsider. Grafill har også tradisjon for å stille ut vinnerarbeidene i R21, og i tillegg markedsføres vinnerne overfor pressen.