Kategorier

Du kan melde på arbeider i fire hovedkategorier; Grafisk design, Illustrasjon, Digital design og Moving Image. Arbeidet skal meldes på i en av hovedkategoriens underkategori.

1. Grafisk design

 • 1.1 Identitetsdesign

  Identitet for firmaer/virksomheter (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker, nettsider, osv), for trykk, fysisk og/eller digitale uttak.

 • 1.2 Redaksjonell design

  Aviser, tidsskrifter og magasiner.

 • 1.3 Rapporter, kataloger, brosjyrer

  Årsrapporter og alle typer kataloger og brosjyrer.

 • 1.4 Plakat

  Plakater hvor illustrasjon er et bærende element sendes inn i kategorien Illustrasjon - Plakat.

 • 1.5 Omgivelsesdesign

  Skilt- og informasjonssystemer, utstillingsdesign, eksponeringsdesign og retaildesign, for fysisk og/eller digitale uttak.

 • 1.6 Skrift

  Formgitt skrift (logotyper, lettering, illustrerte bokstaver, skiltmaling, etc.), kalligrafi og skriftdesign.

 • 1.7 Pakningsdesign - Drikkevarer

  Pakningsdesign for juice, brus, vin, øl, m.m.

 • 1.8 Pakningsdesign - Mat, helse og husholdning

  Pakningsdesign for matvarer, såpe, vitaminer, krydder, m.m.

 • 1.9 Pakningsdesign - Kultur

  Pakningsdesign for musikk, bøker, film, m.m.

 • 1.10 Pakningsdesign - Annet

  Pakningsdesign for produkter som ikke faller inn under ovennevnte kategorier.

 • 1.11 Kampanje

  Kampanjer og merkevarebyggende aktiviteter, for trykk, fysisk og/eller digitale uttak.

 • 1.12 Åpen klasse

  Egenpromotering og andre arbeid som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

 • 1.13 Studentarbeid

  Arbeider som har vært produsert under utdanning. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

2. Illustrasjon

 • 2.1 Reklame / kampanje

  Illustrasjon til annonser og kampanjer for varer, tjenester eller produkter, så vel på trykk som i digitalt format.

 • 2.2 Identitetsillustrasjon

  Illustrasjoner som bærende element i hele eller deler av identiteten.

 • 2.3 Bøker

  Illustrasjon for bokomslag, innsideillustrasjoner eller hele publikasjoner. Billedbøker, illustrerte bøker og tegneserier / graphic novels.

 • 2.4 Barnebøker

  Illustrasjon for bokomslag, innsideillustrasjoner eller hele publikasjoner for barn. Billedbøker, illustrerte bøker og tegneserier / graphic novels.

 • 2.5 Undervisning, fakta- og informasjonsillustrasjon

  Illustrasjon til brosjyrer, foldere, (års)rapporter, kataloger, bruksanvisninger, manualer, bøker, kampanjemateriell, nettsteder, m.m, på trykk eller i digitalt format.

 • 2.6 Plakat

  Plakater hvor illustrasjon er et bærende element.

 • 2.7 Emballasje

  Illustrasjon til pakning og emballasje, CD- og plateomslag.

 • 2.8 Redaksjonell illustrasjon

  Illustrasjon til artikler og forsider for aviser, tidsskrifter, magasiner, på trykk eller i digitalt format.

 • 2.9 Åpen klasse

  Egenpromotering og andre arbeid som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

 • 2.10 Studentarbeid

  Arbeider som har vært produsert under utdanning. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

3. Digital design

 • 3.1 Produkter og tjenester

  Helhetlige digitale løsninger, tjenester og applikasjoner m.m

 • 3.2 Delprodukter og -tjenester

  En del av et helhetlig produkt eller tjeneste som funksjoner, skjemaer, CMS-verktøy, portal, registrering m.m.

 • 3.3 Netthandel

  Nettbutikk, E-handel, E-commerce

 • 3.4 Profilbærende nettside

  Nettside for firma/virksomhet.

 • 3.5 Designsystemer

  Rammeverk for digitale løsninger som består av funksjonelle komponenter, mønstre, retningslinjer og brukseksempler.

 • 3.6 Redaksjonell design og datavisualisering

  Informasjonsdesign og digitale løsninger som fokuserer på leseropplevelse som blogger, aviser, rapporter, feature artikler, datavisualisering, m.m.

 • 3.7 Installasjoner og spill

  Installasjoner, video og prosjektering i omgivelser, spill, technology innovation, enchanted objects, internet of things.

 • 3.8 Åpen klasse

  Nettsider for egen virksomhet og andre prosjekter som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

 • 3.9 Studentarbeid

  Arbeider som har vært produsert under utdanning. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

4. Moving Image

 • 4.1 Programdesign og tittelsekvens

  Åpningssekvenser for film og TV-serier, programpakker med vignetter, bumpere og supere.

 • 4.2 Reklame og promo

  Reklamekampanjer og -filmer, promotering i korte formater, sponsorvignetter.

 • 4.3 Informasjonsfilm

  Explainers, infomercials, case-filmer, promotering i lengre formater.

 • 4.4 Identitet

  Kanalprofiler/identiteter, avsenderidentiteter, varemerkebygging.

 • 4.5 Animert kortfilm

  Narrative og ikke-narrative animerte kortfilmer.

 • 4.6 Åpen klasse

  Film, musikkvideo, bruk av visuelle effekter (vfx), egenpromotering og andre arbeider som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

 • 4.7 Studentarbeid

  Arbeider som har vært produsert under utdanning. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.