Juryprosess

Hva ser juryen etter?
Juryen vurderer alle innsendte arbeidene etter følgende kriterier:
- Er idéen original, inspirerende og nyskapende
- Er det eksepsjonelt godt utført
- Har løsningen svart på oppgaven

Hvordan jobber juryen?
Juryeringen har tre faser. I første fase er det individuell stemmegivning som ved poenggivning resulterer i en utvelgelse av bidragene som går videre til andre fase. I fase to jobber juryen i plenum og diskuterer seg frem til de nominerte i hver kategori. I siste fase bestemmer juryen hvem som skal premieres samt begrunner sine valg i jurykommentarer.

Juryarbeidet foregår i et digitalt juryverktøy. Der det er sendt inn fysiske innsendelser vurderes disse i tillegg til det digitale materialet.

Inhabilitet
Et jurymedlem er inhabil når arbeid som skal bedømmes er jurymedlemmes sitt, eller vedkommene har deltatt i (deler av eller hele) arbeidsprosessen, eller har et forhold til bidraget som gjør han/hun uegnet til å juryere arbeidet. Ved inhabilitet vil internasjonalt jurymedlems stemme telle dobbelt. Det inhabile jurymedlemmet må forlate rommet når dette bidraget diskuteres og vurderes i plenum.

Premiering
I forkant av prisutdelingen presenteres de nominerte, og under prisutdelingen premieres de nominerte med diplom eller gull. Juryen deler ut et gull og inntil 4 diplomer i hver kategori. Unntak kan forekomme.

Best of Show prisen går til et bidrag som har utmerket seg eksepsjonelt og har trukket bransjen et steg videre. Hver fagjury har mulighet for å nominere en kandidat til denne prisen. Jurylederene velger vinner.