Juryprosess

Hva ser juryen etter? 
Juryen vurderer alle innsendte arbeidene etter følgende kriterier: 
- Er idéen original, inspirerende og nyskapende 
- Er det eksepsjonelt godt utført 
- Har løsningen svart på oppgaven 

Hvordan jobber juryen?
Juryeringen har tre faser. I første fase er det individuell stemmegivning som ved poenggivning resulterer i en utvelgelse av bidragene som går videre til andre fase. I fase to jobber juryen i plenum og diskuterer seg frem til de nominerte i hver kategori. I siste fase bestemmer juryen hvem som skal premieres samt begrunner sine valg i jurykommentarer.

Juryarbeidet foregår i et digitalt juryverktøy. Eksempler på hvordan dette ser ut for juryen ser du i bildene under. Der det er sendt inn fysiske innsendelser vurderes disse i tillegg til det digitale materialet.

Inhabilitet 
Et jurymedlem er inhabil når arbeid som skal bedømmes er jurymedlemmes sitt, eller vedkommene har deltatt i (deler av eller hele) arbeidsprosessen, eller har et forhold til bidraget som gjør han/hun uegnet til å juryere arbeidet. Ved inhabilitet vil internasjonalt jurymedlems stemme telle dobbelt. Det inhabile jurymedlemmet må forlate rommet når dette bidraget diskuteres og vurderes i plenum.

Premiering 
I forkant av prisutdelingen presenteres de nominerte, og under prisutdelingen premieres de nominerte med diplom eller gull. Juryen deler ut et gull og inntil 4 diplomer i hver kategori. Unntak kan forekomme.

Best of Show prisen går til et bidrag som har utmerket seg eksepsjonelt og har trukket bransjen et steg videre. Hver fagjury har mulighet for å nominere en kandidat til denne prisen. Jurylederene velger vinner.

Klassikerprisen er en ærespris som årlig deles ut til en utøver som har holdt høy faglig kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Prisen deles ut av hovedstyret i Grafill, og ble første gang delt ut i 2002.

IxDA samarbeider med Grafill om å dele ut IxDA-prisen for å hedre fremragende interaksjonsdesign, tjenestedesign og brukeropplevelse i Norge. Alle arbeidene som sendes inn i kategorien Digital Design er med i vurderingen. Vinneren får sponset innsendelse til globale IxDA Awards.