Fysiske innsendelser

NB: Vi minner om at på grunn av koronasitasjonen må tidspunkt for levering av fysiske arbeider avtales direkte med Grafill.

I noen Visuelt-kategorier skal det sammen med påmeldingen følge med fysiske eksemplarer av arbeidet. Disse skal merkes med bidragets ID-nummer og sendes eller leveres til Grafill.

Levering til Grafill
Levering av fysiske eksemplarer må skje i perioden 1.-19. februar og etter avtale med Katinka, send mail til katinka@grafill.no.

Grafill har ny adresse: Møllergata 39, 0179 Oslo

Postsending til Grafill
Grafill flytter til nye lokaler i januar, merk deg de ulike postadressene:
Før 31. januar: Grafill, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo
Fra 1.-19. februar: Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo