Fysiske innsendelser

I noen Visuelt-kategorier skal det sammen med påmeldingen følge med fysiske eksemplarer av arbeidet. Disse skal merkes med bidragets ID-nummer og sendes eller leveres til Grafill.

Frist for levering
Levering av fysiske eksemplarer må skje innen fredag 4. februar 2022 klokken 16.00.

Adresse
Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo
man-fre 10-16