| Grafill R21
Nyhetsbrev 690X450 3

Siste sjanse til å skinne! Visueltkonkurransen stenger i dag.

Visueltkonkurransen 2017 er åpen for påmelding i perioden 1.-15. februar, og vi inviterer profesjonelle utøvere og studenter innen design, illustrasjon og visuell kommunikasjon til å delta. 

Du kan sende inn arbeider i fire hovedkategorier: Grafisk design, Illustrasjon, Digital Design og Moving Image, hver av disse har underkategorier.

En fagjury med 25 profesjonelle utøvere kårer vinnere i alle kategoriene. Juryen bedømmer arbeidene ut fra blant annet følgende kriterier: konsept/ idé, teknisk utførelse (håndverksmessig standard, presentasjon og teknisk løsning), strategisk løsning og funksjon i relasjon til målsettingen med oppdraget, samt estetikk.

Pris per innsendelse er kr. 590,- (Hvis et arbeid sendes inn i flere kategorier regnes det som flere innsendelser.) Studentkategoriene koster kr. 100,-

Vinnerne feires under Visueltfestivalen, torsdag 8. juni 2017. I forbindelse med prisutdelingen deles det også ut to spesialpriser, Klassikerprisen og IxDA-prisen.

Alle vinnerarbeider stilles ut i Grafills lokaler R21, utstillingen åpner fredag 22. juni.

Siste frist for påmelding er i løpet av dagen, onsdag 15. februar!

Frist for levering av fysiske arbeider er fredag 17. februar klokka 16.00. Leveres ellers sendes til Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, Oslo.

Spill video

Visuelt Awardshow 2016

01:02