Konkurransen

Visueltkonkurransen er Norges største, årlige konkurranse innen visuell kommunikasjon og premierer arbeider i kategoriene Grafisk design, Illustrasjon, Digital Design og Moving Image. 

Visueltkonkurransen 2018 åpner onsdag 3. januar, og siste frist for påmelding er mandag 15. januar.

Visueltkonkurransen er for den kreative bransjen, og er åpen for både profesjonelle utøvere og studenter. Visuelt hedrer både arbeidene og menneskene bak dem. Konkurransen bidrar til økt bevissthet og engasjement blant utøvere, oppdragsgivere, media og samfunnet forøvrig, og har som målsetting å inspirere til målrettet nytenkning og høy faglig standard.

Alle konkurransebidrag skal registreres via påmeldingsskjema på Grafills nettsider. Arbeider som meldes på skal være offentliggjort i 2017. Gebyr per bidrag kr 590,- (studentkategoriene kr 100,-).

Påmeldingsfrist er mandag 15. januar, mens fysiske bidrag leveres/sendes til Grafill i Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo innen fredag 19. januar klokka 17.00. Husk å merke pakken med bidragets ID-nummer.

Vinnerne feires fredag 13. april, så sett av datoen. 

Visueltutstillingen åpner fredag 1. juni i Grafill R21.

Påmeldingsskjema åpner onsdag 3. januar 2018.